เว็บบอร์ด

คำถาม

วิศวกรควบคุม boiler
หากมี boiler 6 ตัน ใช้เชื้อเพลิง NGV จำเป็นต้องมีวิศวกรควบคุมประจำโรงงานหรือไม่
หรือสามารถใช้ consult เพื่อตรวจสอบและเซ็นกำกับตามกฏหมายได้หรือไม่
แรงดันสูงสุดของ boiler คือ 23 bar
โดย : kanungnoot คำถามเมื่อ : 19/3/2558 14:34:55

คำตอบ

การใช้งานหม้อน้ำที่มีกำลังการผลิตไอน้ำเครื่องละตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป จึงจะต้องมีวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อน้ำประจำโรงงานค่ะ
การตรวจสอบหม้อน้ำประจำปี ต้องดำเนินการโดยวิศวกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ โดยสามารถใช้เป็น Out source ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 21/3/2558 9:43:25