เว็บบอร์ด

คำถาม

การใช้พลังงานความร้อนในรถยก
การคำนวณพลังงานความร้อนในรถยก ขนาด 2 ตัน คำนวณยังไงค่ะ
จะนำตัวเลข MJ/ปี มาเปรียบเทียบการใช้พลังงานขององค์กร
โดย : thaiparts คำถามเมื่อ : 31/3/2558 15:31:09

คำตอบ

1. รวบรวมการใช้น้ำมันดีเซลเพื่อรถคันนั้น ในช่วง Period เช่น 1 ปี
2. หาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์รวม เช่น ต่อเดือน
3. ปรับเปลี่ยนหน่วยให้เป็นพลังงานหน่วยเดียวกันในทุกๆ ประเภทของพลังงาน เช่น ไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็น kwh (Kilowatt-Hour) หรือน้ำมันดีเซลต่อลิตร ให้เป็นหน่วยกลาง เช่น จูล หรืออื่นๆ
4. เมื่อสามารถเปลี่ยนพลังงานทุกประเภทมาเป็นหน่วยเดียวกันก็สามารถเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จากฐานเดียวกันได้ครับ
หมายเหตุ ตารางในการเปลี่ยนหน่วยนั้น สามารถหาได้จากการอนุรักษ์พลังงาน เช่น น้ำมันเตากับดีเซลที่ต่างกันครับ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 9/4/2558 10:05:38