เว็บบอร์ด

คำถาม

การแต่งตั้ง จป.หัวหน้างาน
ขอสอบถามการเเต่งตั้ง จป.หัวหน้างานนะคะ พอดีมีโรงงาน 2 ที่ และเลขที่คนละเลขที่กัน คนละรั้ว แต่อยู่ใกล้กันค่ะ โรงที่1 เป็นโรงงานหลัก ส่วนโรงที่2 เป็นโรงงานสำหรับเก็บคลังสินค้าเท่านั้น มีพนักงาน 12 คน ปฏิบัติงานที่นั่น มีหัวหน้างาน 3 คน มีพนักงานฝ่ายผลิต 9 คน (พนักงานไปปฏิบัติงานช่วงเวลา 08-00น. - 17.00 น. แล้วก็กลับมาสแกนนิ้วออกที่โรงงาน 1 ค่ะ ) อยากสอบถามว่าเราต้องแต่งตั้ง จป.หัวหน้างานไหมคะ มีกฎหมายที่ฉบับไหนที่กล่าวถึงค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย : คำถามเมื่อ : 8/4/2558 14:07:34

คำตอบ

กรณีที่ 1 การขึ้นทะเบียน จป. หัวหน้างาน ภายใต้ชื่อบริษัทเดียวกัน แม้ว่าคนละเลขที่โรงงาน/ คนละใบอนุญาตใช้ที่ดิน ก็สามารถอ้างอิงการขึ้นทะเบียน จป. หัวหน้างาน ตามชื่อบริษัทของโรงที่ 1 ได้ ถ้าอยู่ภายใต้ชื่อบริษัทเดียวกันค่ะ
กรณีที่ 2 การขึ้นทะเบียน จป. หัวหน้างาน ภายใต้คนละชื่อบริษัท โดยไม่คำนึงว่าเลขที่โรงงาน/ เลขที่ใบอนุญาตใช้ที่ดินเดียวกันหรือไม่ ให้อ้างอิงการขึ้นทะเบียน จป. หัวหน้างาน ตามชื่อบริษัทของโรงที่ทำงานอยู่ค่ะ
อ้างอิง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 มิถุนายน 2549 ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 9/4/2558 10:00:32