เว็บบอร์ด

คำถาม

ขอปรึกษา เรื่อง การชี้แจงน้ำหนักบรรทุกข้างรถ
สอบถามหน่อยค่ะ กฏหมายมีการบังคับหรือไม่ว่าจะต้องมีการระบุน้ำหนักข้างรถ เนื่องจากรถที่บริษัท โดนจับข้อหา ไม่ระบุน้ำหนักข้างรถ ค่าปรับ 400 บาท จึงอยากขอคำปรึกษาว่าตามข้อกฏหมายต้องระบุน้ำหนักข้างรถหรือไม่ (รถบริษัทเป็นรถบรรทุก ขนส่ง อุปโภคบริโภค)
โดย : wanwilai คำถามเมื่อ : 15/5/2558 16:05:45

คำตอบ

ประทานโทษค่ะ ไม่ทราบว่ารถคันดังกล่าว จดทะเบียนตาม พรบ. รถยนต์ หรือ พรบ. ขนส่ง คะ จากการสอบถามกรมการขนส่งทางบก ชี้แจงว่า จะพิจารณาตามประเภทที่จดทะเบียนค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/5/2558 15:48:58