เว็บบอร์ด

คำถาม

รังสี
เนื่องจาก บริษัทฯ มีเครื่องกำเนิดรังสีประเภทฺ B-ray Sr-90 ไว้ในครอบครอง และมีใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี (พ.ป.ส.4ก-4) เรียบร้อยแล้ว ขอสอบถามว่า มีรายงานหรือเอกสารอะไรที่ต้องส่งอีกบ้างคะ
โดย : slec2015 คำถามเมื่อ : 25/7/2558 17:24:58

คำตอบ

คำตอบเช่นเดียวกับ คำถามที่ Q15060003 และ Q15060004
ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.aimconsultant.com โดยเข้าไปที่ กฎหมาย >> อาชีวอนามัย >> รังสี ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 28/7/2558 13:02:29