เว็บบอร์ด

คำถาม

เครื่องฟื้นคลื่นหัวใจ
กฏหมายเดือนพฤษภาคม 2558 เรื่องกำหนดให้ใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเป็นการปฐมพยาบาล อยากสอบถามว่า ในสถานประกอบการจำเป็นต้องมีเครื่องตัวนี้หรือไม่ค่ะ
โดย : slec2015 คำถามเมื่อ : 19/8/2558 14:48:29

คำตอบ

ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ค่ะ เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับใช้กับโรงงานค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 21/8/2558 8:25:14