เว็บบอร์ด

คำถาม

เวลาย้ายโรงงานแล้วเปลี่ยนโรงงาน กฏหมายที่มีเครื่องหมายถูกเปลี่ยนตามด้วยไหม
พอดีพบกฏหมาย กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมคาความเขมกลิ่นของอากาศเสียที่ปลอยทิ้งออกสูบรรยากาศ ไม่มีเครื่องหมายถูกทั่งที่โรงงานเข้าข่าย
โดย : Prontikan คำถามเมื่อ : 31/8/2558 13:46:34

คำตอบ

เครื่องหมายถูกหน้ากฎหมาย ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่กรอกมาตอนสมัครสมาชิกค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 1/9/2558 15:48:16