เว็บบอร์ด

คำถาม

วอ./อก.7 และเรื่อง LPG
1. ขอตัวอย่างการกรอกข้อมูล วอ./อก.7 แบบเป็นเอกสาร สำหรับผู้ครองครองวัตถุอันตรายประเภท 3 เพื่อใช้งานค่ะ 2. อยากทราบว่าถ้าโรงงานใช้ LPG ต้องยื่น วอ.7 หรือไม่ และต้องมีบุคลากรเฉพาะหรือไม่
โดย : mr@siamnavakam คำถามเมื่อ : 1/9/2558 22:57:04

คำตอบ

ส่งข้อมูลไปทางอีเมลให้คุณอริตา แล้วนะคะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 2/9/2558 11:28:33