เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจสุขภาพประจำปี
อยากทราบว่าหลังจากบริษัทได้ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นที่เรียบร้อย จะต้องยื่นผลต่อหน่วยงานไหนหรือป่าวค่ะ
โดย : exstar คำถามเมื่อ : 14/9/2558 11:05:48

คำตอบ

การตรวจสุขภาพประจำปี
1. จัดให้มีสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและบันทึกผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างตามผลการตรวจของแพทย์ทุกครั้งที่มีการตรวจสุขภาพ
2. เก็บบันทึกผลการตรวจสุขภาพรวมทั้งข้อมูลสุขภาพอื่นไว้ ณ สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันสิ้นสุดของการจ้าง
3. กรณีพบว่าผลผิดปกติและเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงเนื่องจากการทำงานให้ดำเนินการให้การรักษาพยาบาล การป้องกันที่ตัวลูกจ้าง การแก้ไขสภาพแวดล้อม และส่งรายงาน จผส 1 ให้กับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบความผิดปกติ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 14/9/2558 15:53:56