เว็บบอร์ด

คำถาม

ประเมินความสอดคล้อง
มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มั๊ยค่ะ เมื่อก่อนเคยเปิดเจอแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วค่ะ
โดย : eiamrungruang คำถามเมื่อ : 12/10/2558 10:18:04

คำตอบ

สามารถใช้ข้อมูลที่สรุปให้ ใส่ในทะเบียนประเมินความสอดคล้องกฎหมายสิ่งแวดล้อมเดิม ได้เลยค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 12/10/2558 12:03:32