เว็บบอร์ด

คำถาม

ไม่มีเครื่องหมายถูกขึ้นในกฏหมายที่คิดว่าเกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ ไม่มีเครื่องหมายถูกขึ้น
โดย : rsc คำถามเมื่อ : 28/10/2558 9:28:29

คำตอบ

เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขให้ค่ะ ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 29/10/2558 9:25:57