เว็บบอร์ด

คำถาม

ขอตัวอย่างแผนอพยพหนีไฟ
รบกวนขอ ตัวอย่างการทำแผนอพยพหนีไฟ หน่อยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
โดย : exstar คำถามเมื่อ : 29/10/2558 14:08:23

คำตอบ

เนื่องจากทาง AIM Consultant ไม่มีไฟล์แผนอพยพหนีไฟเก็บไว้ค่ะ แต่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 31/10/2558 11:48:31