เว็บบอร์ด

คำถาม

การอบรม ISO9001:2015 & ISO14001:2015
ยอากรบกวนสอบถามค่ะ ว่าในกรณีที่ทำการ Update version ทั้ง 2 ระบบเป็น 2015 (ผู้ที่เป็น Internal Auditor)ภายในบริษัทจะต้องทำการ Training ในเรื่องของ Internal Audit ISO9001:2015&ISO14001:2015 ใหม่ด้วยหรือเปล่าค่ะ เพราะใบ cer เดิมที่ได้รับจากการ Training จะเป็นของ version ISO9001:2008& ISO14001:2004 หรือว่า ใช้ cer อันเดิมใช้อ้างอิงการผ่านการ training ของ Internal auditor ได้ค่ะ
โดย : ckarnpidcha คำถามเมื่อ : 2/12/2558 9:50:16

คำตอบ

กรณีใช้ cer. อันเดิมใช้อ้างอิงการผ่านการ training ของ Internal auditor ก็ใช้ได้ค่ะ
แต่ควรได้รับการอบรมข้อกำหนด ISO9001:2015& ISO14001:2015 เพิ่มเติมค่ะ
อย่างไรก็ดีในกรณีที่องค์กร มีงบประมาณสำหรับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะความชำนาญเพิ่มเติม การ Refresh Training เรื่อง ISO9001:2015 & ISO14001:2015 Internal Auditor เพื่อให้พนักงานเกิดความชำนาญ ก็จะเป็นประโยชน์กับองค์กรเพิ่มขึ้นค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 4/12/2558 16:37:40