เว็บบอร์ด

คำถาม

อบรมการบริหารจัดการสารเคมีอันตราย
อยากทราบว่า มีการอบรมการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายหรือเปล่าคะ โดยในหัวข้อหนึ่งที่อยากให้มีคือ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ กับสารเคมีและวัตถุอันตราย อันได้แก่ การขึ้นทะเบียน การมีไว้ในครอบครอง การนำเข้า การขนส่ง การส่งออกสารเคมีและวัตถุอันตราย ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
โดย : slec2015 คำถามเมื่อ : 9/12/2558 9:06:26

คำตอบ

มีหลักสูตร การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย ให้สอดคล้องกับกฎหมายและปลอดภัยกับโรงงาน ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 11/12/2558 10:35:07