เว็บบอร์ด

คำถาม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555 ยกเลิกแล้วหรือไม่คะ เนื่องจากไม่เข้าไปค้นหาที่ สำนักนายกรัฐมนตรี ไม่พบ กฎหมายฉบับนี้ค่ะ
โดย : mr@siamnavakam คำถามเมื่อ : 28/12/2558 13:37:09

คำตอบ

ยังไม่มีกฎหมายตัวใดออกมา ยกเลิก ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555 ค่ะ

Login เข้าระบบ www.aimconsultant.com ไปที่หมวดกฎหมายใหม่ คลิกปุ่มค้นหา 1ครั้ง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555 จะอยู่ในลำดับที่ 1340 ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 4/1/2559 14:35:16