เว็บบอร์ด

คำถาม

ค้นหากฎหมาย
เนื่องจากได้มีการค้นหากฎหมายในแต่ละหมวดและพบปัญหาค่ะ ว่าเข้าไปแล้วหาไม่เจอ ไม่แน่ใจว่ายกเลิกไปแล้วหรือไม่
1. กฎหมายที่ยกเลิกไปแล้ว ถ้าเราเข้าค้นหาใน หมวดต่างๆ จะยังพบอยู่หรือไม่ หรือไม่จะไม่เห็นในหมวดนั้นๆ แล้ว
2. ทำอย่างไรจะรู้ว่ากฎหมาย ได้ยกเลิกไปแล้ว
3. กฎหมายที่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะว่า ยังมีอยู่หรือไม่ / ถ้าอยู่อยู่หมวดไหน ลำดับที่เท่าไร /
3.1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2530๗ ออกตามความใน พรบ โรงงาน พ.ศ.2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
3.2 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้า พ.ศ.2552
3.3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการดำเนินการกรณ๊การประกอบกิจการโรงงานซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายความเสียหาย หรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรง
3.4 ประกาศกระทรางอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2514) ออกตามความในพระราชบัญญัจิโรงงาน พ.ศ.2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
3.5 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555

รบกวนตอบคำถามด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
โดย : mr@siamnavakam คำถามเมื่อ : 28/12/2558 15:26:02

คำตอบ

เนื่องจากเนื้่อหาคำตอบค่อนข้างยาว จึงได้ส่งคำตอบไปยังอีเมลคุณอริตาแล้วนะคะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 5/1/2559 11:30:29