เว็บบอร์ด

คำถาม

บทลงโทษที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕ สารผสมบังคับใช้ 1/2/2560 หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่ดำเนินการบทลงโทษคืออะไร ประกาศอ้างอิงไว้ที่ไหน
โดย : ์NPT Kanisnan คำถามเมื่อ : 14/1/2559 11:55:23

คำตอบ

อ้างอิง บทลงตาม พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตามเนื้อหาที่ได้พูดคุยทางโทรศัพท์นะคะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 14/1/2559 13:54:46