เว็บบอร์ด

คำถาม

ถามกฏหมายไฟฟ้า กสร.2558
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
1ต้องมีประกาศหน่วยงานที่ได้รับขึ้นทะเบียนอบรมไหมครับ หรือสถาบันไหนที่มีวิทยากรตามข้อกำหนดก็ได้
2ต้องอบรมทุกปีหรืออบรมครั้งเดียวครับ
โดย : Ecolab2015 คำถามเมื่อ : 11/2/2559 21:07:08

คำตอบ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

2. ต้องอบรมทุกปีหรืออบรมครั้งเดียวครับ
ตอบ กฎหมายไม่ได้บอกให้อบรมทุกปีค่ะ แต่จะอบรมเมื่อมีลูกจ้างเข้างานใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพหน้างาน การ Refresh ให้อบรมตามความเหมาะสมค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 12/2/2559 9:16:17

คำตอบ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

1. ต้องมีประกาศหน่วยงานที่ได้รับขึ้นทะเบียนอบรมไหมครับ หรือสถาบันไหนที่มีวิทยากรตามข้อกำหนดก็ได้
ตอบ ปัจจุบันให้ดูตามคุณสมบัติของวิทยากรไปก่อนค่ะ เนื่องจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยังไม่มีประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวิทยากรออกมาค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 12/2/2559 9:14:40