เว็บบอร์ด

คำถาม

ขยะทั่วไป
ขยะทั่วไป (กระดาษ พลาสติก ไม้) ต้องขออนุญาติในระบบของเสียไหมครับ
http://iwmb5.diw.go.th/e-license/login.asp
ขอบคุณครับ
โดย : Ecolab2015 คำถามเมื่อ : 2/3/2559 23:45:15

คำตอบ

ต้องขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ตามแบบ สก. 2 โดยยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 5/3/2559 10:05:39