เว็บบอร์ด

คำถาม

ขอ Check list Internal Audit
รบกวนขอ Check list internal audit สำหรับระบบ ISO 14001 ส่งที่ email pwarapor@thai-otsuka.co.th
โดย : thai-otsuka คำถามเมื่อ : 7/3/2559 12:54:16

คำตอบ

ไม่ทราบว่า ISO 14001 Version ไหนคะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 8/3/2559 8:38:26