เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามเกี่ยวกับการประเมินกฎหมายสิ่งแวดล้อมค่ะ
คือ ทางบริษัทฯ จัดทำ ระบบ14001 ค่ะ แล้วเวลาประเมินข้อสอดคล้องของกฎหมาย ต้องประเมินในส่วนของ
1. พรบ.ควบคุมอาคาร
2. มาตรฐานอุตสาหกรรม
หรือเปล่าคะ เนื่องจากว่า คนที่มา Audit เยอะมากๆ บางคนก็ถามหาว่าทำไมไม่ประเมิน บางคนก็บอกว่าประเมินทำไม ไม่เกี่ยวกัน
บางคนก็บอกว่า มาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ต้องประเมิน แต่ พรบ.ควบคุมอาคาร ต้องประเมินด้วย

คืองง ค่ะ รบกวนช่วยไขข้องข้องใจทีค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ
โดย : TNSEMS คำถามเมื่อ : 14/3/2559 17:40:53

คำตอบ

ระบบ ISO 14001 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องพิจารณากฎหมายที่มีผลต่อระบบการจัดการส่ิ่งแวดล้อมของโรงงาน และประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ครบทุกกฎหมาย
ทั้งนี้องค์กรสามารถสอบถาม แลกเปลี่ยนมุมมองสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 14001 กับ Auditor จากภายนอกว่ากฎหมายเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการส่ิ่งแวดล้อม อย่างไร และองค์กรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร
ทั้งนี้องค์กรต้องมั่นใจว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานทั้งหมดได้ถูกปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 23/3/2559 9:01:49