เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจวัด PM2.5
โรงงานชนิดใดที่ต้องตรวจวัดค่า PM 2.5 บ้าง
โดย : kanungnoot คำถามเมื่อ : 16/3/2559 16:54:52

คำตอบ

ในกฎหมายไม่ได้ระบุประเภทของโรงงานที่ต้องตรวจวัดค่า PM 2.5 โดยทั่วไปโรงงานที่ต้องตรวจวัดค่า PM 2.5 จะถูกกำหนดไว้ใน EIA หรือเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตใช้ที่ดินค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 23/3/2559 8:51:25