เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมายเกี่ยว ความมั่นคงและปลอดภัยของสารสนเทศ
อยากทราบว่า กฎหมายเกี่ยว ความมั่นคงและปลอดภัยของสารสนเทศ หรือไม่ค่ะ
หรือว่ามีกฎหมายฉบับใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ ISO27001 และกฎหมายเกี่ยวกับการเซ็นสัญญารักษาความลับของลูกค้ามีไหมค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย : thaiparts คำถามเมื่อ : 25/3/2559 15:22:40

คำตอบ

เนื่องจากทาง AIM Consultant มีการรวบรวมเฉพาะกฎหมายส่ิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย จึงไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและปลอดภัยของสารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ISO27001 และกฎหมายเกี่ยวกับการเซ็นสัญญารักษาความลับของลูกค้า
ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 28/3/2559 8:40:20