เว็บบอร์ด

คำถาม

MSDS
พอทราบรู้การหา MSDS สารเคมี ฉบับภาษาไทยและ อังกฤษไหมครับ เช่น ทินเนอร์ HMA ฯลฯ
โดย : chaiyasit คำถามเมื่อ : 4/4/2559 14:27:41

คำตอบ

สมาชิกสามารถขอ SDS ได้จากผู้ขายสารเคมีให้ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 8/4/2559 14:22:59