เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามแผนงานระบบ 14001 แผนกที่อยู่บนออฟฟิส
อยากทราบแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของแผนกที่ทำงานบนออฟฟิสค่ะ
เนื่องจากว่าทุกปี ได้จัดทำการลดกระดาษ ซึ่งเห็นผลเป็นตัวเลข แล้วทำไปทำมาไม่สามารถลดได้แล้ว ทางท่านผู้บริหารบอกว่าต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น

แล้วเรายังจะสามารถลดอะไรได้อีกเนื่องจาก ห้องน้ำก็ใช้ด้วยกัน ไฟฟ้าใช้ด้วยกัน ทั้งแผนก โลจิสติส บัญชี ธุรการ จัดซื้อ นั่งอยู่รวมๆกัน

ถ้าเป็นแบบนี้จะสามารถคิดแผนงานแบบ ตอบสนองต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมเฉยๆโดยที่ไม่มีตัวเลขชี้วัดได้หรือป่าวคะ

ขอบคุณค่ะ
โดย : TNSEMS คำถามเมื่อ : 25/4/2559 15:09:06

คำตอบ

สามารถทำได้เพิ่มเติม เช่น
1. สร้างความตระหนักเรื่องคัดแยกขยะ แล้ววัดผลจากการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งองค์กร หรือพื้นที่น้อยๆ ได้
2. จำนวนผู้เข้าอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสัดส่วนแผนก ซึ่งแปลผลเป็นเปอร์เซนต์ได้ค่ะ
3. ปริมาณการใช้ทรัพยากรที่ลดลง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดผลิต หรือต่อจำนวนพนักงานขึ้นกับประเภททรัพยากรค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 5/5/2559 14:43:30