เว็บบอร์ด

คำถาม

Audit ผู้รับกำจัดขยะ
อยากรู้ข้อมูลการ ออกไปAudit ผู้ที่มารับกำจัดของบริษัท ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างในการไปaudit ของข้อมูล ส่งมาที่ yutachai_envi@hotmail.com ขอบคุณครับ
โดย : chaiyasit คำถามเมื่อ : 26/4/2559 8:05:29

คำตอบ

สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ในตารางสรุปสาระสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทาง www.aimconsultant.com
โดยไปทีหน้ากฎหมาย >> สิ่งแวดล้อม >> ขยะและกากของเสีย >> จากนั้นให้ Download Excel file สรุปสาระสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 28/4/2559 9:30:30