เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎกระทรวงการกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งพ.ศ. ๒๕๕๙
กฎกระทรวงการกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งพ.ศ. ๒๕๕๙
ไม่เห็นมีในลิสกฏหมายอัฟเดทในระบบเลยครับ? ประกาศเมื่อ 31/03/16

กำลังหาข้อมูลกฏหมายตัวนี้อยู่ครับ
โดย : Ecolab2015 คำถามเมื่อ : 27/4/2559 0:14:56

คำตอบ

กฎหมาย กฎกระทรวงการกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งพ.ศ. 2559 ทางทีม Technical ได้นำมาทบทวนกัน และสรุปว่า คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับรถขนส่งพนักงาน ปัจจุบันมีในลิสอัพเดทกฎหมายในระบบแล้วค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 5/5/2559 11:27:10