เว็บบอร์ด

คำถาม

โครงการ zero accident
1. ปกติแล้วโครงการนี้จะเรื่มเก็บข้อมูลตอนช่วงไหนครับ
จากการอ่านในคู่มือให้เริ่มจากวันสุดท้ายที่ได้รับเกียรติคุณปีที่แล้ว ถ้าเป็นโรงงานที่ยังไม่เคยเข้าประกวดละครับ---๓.๑ การนับชั่วโมงการทางานเพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณแบบต่อเนื่องให้เริ่มนับในวันถัดไป ต่อจากวันสุดท้ายที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณแล้วในปีที่ผ่านมา (แม้ว่าวันถัดไปจะเป็นวันหยุดก็ตาม) และระยะเวลาที่สะสมใหม่จะต้องได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละระดับ
2.รายละเอียดในข้อ ๔.๓ การนับชั่วโมงการทางานสะสมทั้งสองวิธีจะต้องไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ถ้าจะประกวดปี 2560 นับจากวันที่ 1 เม.ย. 59 เลยใช่ไหมครับ
3.ถ้าไม่มีกิจกรรม 5ส คือไม่สามารถส่งประกวดโครงการนี้ได้เลยใช่ไหมครับ
โดย : Ecolab2015 คำถามเมื่อ : 28/4/2559 22:54:57

คำตอบ

ข้อ 1 ข้อมูลตามในคู่มือเลยค่ะ
ข้อ 2 ถูกต้องค่ะ
ข้อ 3 ต้องมีกิจกรรม 5ส. ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 5/5/2559 11:00:10