เว็บบอร์ด

คำถาม

Audit ผู้รับกำจัดขยะ
อยากได้ Check Sheet เกี่ยยวกับ การไป Audit supplier ที่รับกำจัด ขยะอันตราย ,ขยะRecycle,ขยะทั่วไป พี่ๆพอมีข้อมูลแบ่งปันไหม
โดย : chaiyasit คำถามเมื่อ : 3/5/2559 8:42:28

คำตอบ

สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ในตารางสรุปสาระสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทาง www.aimconsultant.com โดยไปทีหน้ากฎหมาย >> สิ่งแวดล้อม >> ขยะและกากของเสีย >> จากนั้นให้ Download Excel file สรุปสาระสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 3/5/2559 11:50:07