เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจเชื้อ Leoginella
1. มีกฏหมายเกี่ยวกับการตรวจเชื้อ Leoginella ใน Cooling waterไหมครับ 2. กฏหมายเกี่ยวกับการตรวจวัดสาร VOC ในพื้นที่ทำงาน
โดย : thaiyoung คำถามเมื่อ : 11/5/2559 9:25:33

คำตอบ

1. มีกฏหมายเกี่ยวกับการตรวจเชื้อ Leoginella ใน Cooling waterไหมครับ
ตอบ ไม่มีกฎหมายไทยกำหนดค่ะ


2. ฏหมายเกี่ยวกับการตรวจวัดสาร VOC ในพื้นที่ทำงาน
ตอบ ไม่มีกฎหมายไทยกำหนดค่ะ มีเพียงกฎหมายบอกว่าให้ตรวจวัด VOC ในบรรยากาศทั่วไปค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/5/2559 11:46:11