เว็บบอร์ด

คำถาม

ไม่สามารถเปิดข้อมูล PDF ได้ (กฎหมายใหม่)
ไม่สามารถเปิดข้อมูล PDF ได้ คือเมื่อเลือกกฎหมายที่ต้องการแล้ว พอจะเปิด PDF แล้วพบว่าภายใน เขียนว่า error เช่น
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4796 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อยางและท่อพลาสติก - การหาการส่งผ่านของเหลวผ่านผนังท่อ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4797 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การทดสอบความแข็ง - บทนำและข้อแนะนำ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4800 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการพลังงาน
โดย : mr@siamnavakam คำถามเมื่อ : 1/6/2559 12:49:02

คำตอบ

ปัจจุบัน​สามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 7/6/2559 7:54:09

คำตอบ

ปัจจุบัน​สามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 7/6/2559 7:48:07