เว็บบอร์ด

คำถาม

ไม่สามารถเปิดข้อมูล PDF ได้ (กฎหมายใหม่)
ไม่สามารถเปิดข้อมูล PDF ได้ (กฎหมายใหม่) ไม่สามารถเปิดข้อมูล PDF ได้ คือเมื่อเลือกกฎหมายที่ต้องการแล้ว พอจะเปิด PDF แล้วพบว่าภายใน เขียนว่า error เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4796 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อยางและท่อพลาสติก - การหาการส่งผ่านของเหลวผ่านผนังท่อ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4797 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การทดสอบความแข็ง - บทนำและข้อแนะนำ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4800 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการพลังงาน
โดย : mr@siamnavakam คำถามเมื่อ : 4/6/2559 11:24:04

คำตอบ

ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 7/6/2559 7:50:14