เว็บบอร์ด

คำถาม

process safety
ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม(ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๙
เกี่ยวกับเรื่อง process safety มีอบรมที่ไหนบ้างไหมครับ
ขอบคุณครับ
โดย : Ecolab2015 คำถามเมื่อ : 7/6/2559 15:11:34

คำตอบ

การนิคมอุตสาหกรรมจะมีการชี้แจงข้อบังคับฉบับนี้ โปรดสอบถามกับการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่โรงงานท่านตั้งอยู่
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 13/6/2559 19:56:33