เว็บบอร์ด

คำถาม

การจัดการขยะ
ในกรณีที่เรารับคืนสินค้าจากลูกค้า ซึ่งสินค้านั้นเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่นำเข้ามาขายจาก บ.ในเครือ (ลักษณะของสินค้าเป็นยาเม็ด ต้องส่งไปกำจัดภายนอก) อยากทราบว่าสินค้าที่นำเข้ามานั้น ถือว่าเป็น Industrial waste หรือไม่คะ
โดย : thai-otsuka คำถามเมื่อ : 21/6/2559 18:55:56

คำตอบ

ตามกฎหมายกรมโรงงาน industrial waste คือ waste ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 8/7/2559 21:12:51