เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บจัดวางถังก๊าซ
ที่บริษัทมีงานที่ต้องใช้ก๊าซLPG (ถังขนาด 48 กก.) และOxygen (ท่อบรรจุก๊าซ)ทำงานร่วมกัน จากการหาข้อมูลพบว่าต้องว่างห่างจากกันอย่างน้อย 6 เมตร(20ฟุต)
คำถาม1. กรณีการใช้งานตามที่กล่าวข้างต้นจำเป็นต้องวางห่างจากกันตามระยะที่ว่าข้างต้นหรือไม่
2.กฎหมายที่กล่าวถึงเนื้อหาข้างต้น คือกฎหมายฉบับใด /ออกโดย???/ปี???
รบกวนขอคำตอบด้วยครับ และหวังว่าจะมีประโยชน์กับอีกหลายๆท่าน
โดย : safety_vpe คำถามเมื่อ : 5/7/2559 8:36:27

คำตอบ

อ้างอิงประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 หน้า 36 ข้อ 5.2.1.8 ถังที่บรรจุก๊าซไวไฟ และถังที่บรรจุก๊าซออกซิไดซ์ ต้องวางไว้ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 8/7/2559 22:24:25