เว็บบอร์ด

คำถาม

เอกสารประกอบการอบรม การประเมินความเสี่ยง ISO9001:2015
จากที่ไปอบรม "หลักสูตรข้อกำหนด และ วิธี (How to)วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ และการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อรองรับระบบ ISO 9001:2015 (Version ใหม่)(เน้นภาคปฏิบัติ และการนำเอาไปใช้งานจริง)" เมื่อวันที่ 28/06/2558 ทางเจ้าหน้าที่หน้าห้องอบรมแจ้งว่า จะส่งไฟล์เอกสารที่อบรมให้ภายหลังจากการอบรม ตอนนี้ยังไม่ได้รับไฟล์น่ะค่ะ กรุณาส่งให้ด้วยค่ะ
โดย : paweena.ko คำถามเมื่อ : 5/7/2559 11:14:59

คำตอบ

ติดต่อที่แผนกฝึกอบรมได้โดยตรงค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 8/7/2559 21:11:12

คำตอบ

ติดต่อที่แผนกฝึกอบรมได้โดยตรงค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 8/7/2559 21:08:46