เว็บบอร์ด

คำถาม

อายุการจัดเก็บเอกสารตามกฏหมายสามาถจัดเก็บได้กี่ปี (เว้นแผนกบัญชี)
อายุการจัดเก็บเอกสารตามกฏหมายสามาถจัดเก็บได้กี่ปี (เว้นแผนกบัญชี)
โดย : safety_vpe คำถามเมื่อ : 24/9/2559 10:30:56

คำตอบ

กฎหมายกำหนดไว้ไม่เท่ากัน สามารถดูได้จากกฎหมายแต่ละตัว กรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดสามารถกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเองได้
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 26/9/2559 11:11:14