เว็บบอร์ด

คำถาม

การอัฟเดทกฏหมาย
อยากให้เมล์ที่ส่งมาอัฟเดทกฏหมาย มีช่องหมวดกฏหมายด้วยครับ อยากจะอัฟเดทโดยแบ่งเหมือนหมวดของ AIM
ล่าสุด ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559
หาไม่เจอครับว่าอยู่ในหมวดไหน
1. logistic/รถขนส่ง----การขนส่งวัตถุอันตราย
2. สิ่งแวดล้อม---วัตถุอันตราย
รบกวนพิจารณาด้วยครับ
โดย : Ecolab2015 คำถามเมื่อ : 7/10/2559 22:39:50

คำตอบ

ทำการเพิ่มหมวดหมู่ให้แล้วนะคะ
ผู้ตอบ : Aimconsultant ตอบเมื่อ : 11/9/2561 2:50:01