เว็บบอร์ด

คำถาม

กำลังใช้ แอมโมเนีย ต้องยื่นอะไรบ้างคะ
ตอนนี้โรงงานกำลังสร้างพื้นที่ห้องเย็น และจะใช้สารทำความเย็นคือ แอมโนเนีย
โดยทางบริษัทฯจะต้องยื่นขออนุญาติอะไรบ้างคะที่จำเป็นต้องยื่นต่อหน่วยงานราชการ
โดยบริษัทฯอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรรม ด้วยค่ะ ต้องยื่นต่อ การนิคมอุตสาหกรรม + กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้นมีอะไรบ้าง รบกวนทีค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย : TNSEMS คำถามเมื่อ : 15/11/2559 15:23:08