เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมาย เกี่ยวกับพลังงาน
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภท และขนาดโรงงานควบคุม และอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนิน การตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานในรอบ ปี 2559 ทำไมค้นหาใน กฎหมายในเวป AIM ไม่เจอค่ะ อยู่่ในหมวดไหนค่ะ หาในหมดพลังงานไม่เจอ
โดย : thaiparts คำถามเมื่อ : 3/3/2560 14:19:07