เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามเรื่องบันไดหนีไฟ
ถ้าเรามีการจัดสร้างออฟฟิท ภายในโรงงาน 2 ชั้น จำเป็นต้องมีบันไดกี่ทาง ( มีคนอยู่ประจำประมาณ 5 คน) และมีคนที่มาพักเบรคประมาณ 20 คน (พักเบรก 10 นาที คะ)
โดย : sopita คำถามเมื่อ : 29/3/2560 16:13:42