เว็บบอร์ด

คำถาม

การ update กฎหมาย
<<การ update กฎหมาย>> รบกวนสอบถาม: ทาง AIM update กฏหมาย ให้ Mahakitrubber co., ltd แต่ดูเหมือนว่าบางรายการที่ มีติ๊กถูก หมายถึงเกี่ยวข้อง (แต่ไม่เกี่ยวข้องเลย) และบางรายการที่ ไม่มีติ๊กถูก หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง (ได้สุ่มเข้าไป Review ปรากฏว่าเกี่ยวข้อง) แบบนี้หมายความว่าเช่นไรคะ //แบบนี้จะวางใจได้อย่างไรว่า กฏหมายที่ทาง AIM update คอบคลุมครบถ้วน และไม่ตกหล่น // หากมีการ Audit System อาจเกิดปัญหาได้ รบกวน ชี้แจ้งรายละเอียด ด้วยคะ เพื่อพิจารณาการต่อสมาชิก ขอบคุณคะ
โดย : safetymahakit คำถามเมื่อ : 8/4/2560 23:19:11