เว็บบอร์ด

คำถาม

วอ./อก.7 // LPG ต้องยื่น วอ.7 หรือไม่
ขอตัวอย่างการกรอกข้อมูล วอ./อก.7 แบบเป็นเอกสาร สำหรับผู้ครองครองวัตถุอันตรายประเภท 3 เพื่อใช้งานค่ะ 2. อยากทราบว่าถ้าโรงงานใช้ LPG ต้องยื่น วอ.7 หรือไม่ และต้องมีบุคลากรเฉพาะหรือไม่ รบกวนส่งข้อมูล safety@mahakitrubber.com
โดย : safetymahakit คำถามเมื่อ : 8/4/2560 23:51:36