เว็บบอร์ด

คำถาม

วัตถุอันตราย/ บุคลากรเฉพาะ
บริษัทฯ มีการใช้งานและจัดเก็บสารเคมี ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย เช่น 1. เอททิล แอลกอฮอล์ล 95% ปริมาณการจัดเก็บ ประมาณ 400 ลิตร/เดือน ต้องมีบุคคลาการเฉพาะหรือไม่ รบกวนส่งเมล์ตอบกลับที่ admin_safety@mail.honchuan.com.tw
โดย : honchuan คำถามเมื่อ : 12/4/2560 9:06:28