เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจวัดปล่องระบายอากาศ Stack
ที่บริษัท มีปล่องระบายอากาศออกนอกโรงงานทั้งหมด 17 ปล่อง (เฉพาะเคมี)
แต่เคมีที่ระบายออกนอกโรงงานหลายตัวไม่มีมาตรฐานกำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2549
1. บริษัทไม่ทำการตรวจปล่องระบายอากาศที่ไม่มีค่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนดได้หรือไม่
2. มีกฎหมายฉบับใดบ้างที่กำหนดให้ตรวจปล่องระบายอากาศทุกจุดที่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน
โดย : Ronda คำถามเมื่อ : 26/4/2560 9:09:36