เว็บบอร์ด

คำถาม

การอบรมผู้ปฏิบัติงานภายนอก แทน จป.วิชาชีพ
หาก มีงาน Major Overhaul ซึ่ง จป.(ว) มีภารกิจด่วนต้องไปตามคำสั่ง ไม่สามารถอบรมผู้ปฏิบัติงานภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการได้ ในกรณีนี้ จะให้ใครอบรมแทนได้บ้าง หากมี จป.(ว)เพียงคนเดียว ถ้าจะให้ หัวหน้างานที่เป็น Inspecter และได้ผ่านการอบรม จป.หัวหน้างาน มีใบเซอร์ แล้ว หรือ จะให้หัวหน้างาน(ผ่านการอบรม จป.ห้วหน้างาน และมีใบเซอร์) ของผู้รับเหมา ซึ่งทั้ง 2 ท่าน นี้สามารถอบรมแทนได้หรือไหม่ ครับ ขอขอบคุณครับ
โดย : dcap คำถามเมื่อ : 14/6/2560 18:26:02