เว็บบอร์ด

คำถาม

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สาขาช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสะอาด ระดับ 2
อยู่ในหมวดไหนครับหาไม่เจอ
โดย : safetyRSC คำถามเมื่อ : 19/10/2560 7:46:25