เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เกี่ยวกับประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.2560 ถ้าในกรณีที่โรงงานใช้เป็น bulk gas ขนาดใหญ่ ที่ไม่ใช่ถังแก๊สหุงต้ม 15 กก. จะเกี่ยวข้องเข้าข่ายของ หมวด 3 หนังสือรับรองหรือเปล่าคะ เพราะในกฎหมายไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาตรวจและออกหนังสือรับรอง หรือผู้ที่ใช้ก๊าซ (update กฎหมายไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือเปล่าค่ะ) รบกวนสอบถามผู้รู้ค่ะ
โดย : sahakit คำถามเมื่อ : 15/2/2561 16:39:41