เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมายน้ำเสีย
กรณีที่โรงงานมีห้องน้ำ-ห้องส้วม และน้ำเสียผ่ายบำบัดโดย บ่อเกรอะ (Septic Tank) โดยไม่มีระบบบำบัดต่อจากนี้ สามารถระบายน้ำออกนอกโรงงานได้หรือไม่
โดย : togg คำถามเมื่อ : 8/3/2561 14:15:50