เว็บบอร์ด

คำถาม

ข้อยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตินำสิ่งปฎิกูลที่ไม่ใช้เเล้ว ปี 2561
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำสิ่งปฎิกูลออกนอกโรงงานปี 2561 ถ้าเราต้องการนำคอนกรีตออกจากโรงงาน หลังวันที่ประกาศ (list ไม่ต้องขออนุญาต) คือเราไม่ต้องขออนุญาตเเล้ว การที่จำนำออกต้องปฎิบัติ อย่างไรบ้างคะ
โดย : thai-otsuka คำถามเมื่อ : 23/5/2561 9:57:17